Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta (Bijaka, Kuk II, Makarac, Makarac sjever i Makarac jug)

AKTUALNO, Notifications|

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine”, broj 84/11, 22/13,... Read More Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta (Bijaka, Kuk II, Makarac, Makarac sjever i Makarac jug)

Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro za 2024. godinu na području Općine Milna

AKTUALNO, Notifications|

Općina Milna, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 4. Pravilnika o financiranju javnih potreba... Read More Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro za 2024. godinu na području Općine Milna

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Milna

AKTUALNO, Notifications|

Temeljem članka 105. stavak (3). Zakona o prostornom uređenju (NN, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,... Read More Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Milna

Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Notifications|

... Read More Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Javni poziv i obavijest o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu (Bijaka)

AKTUALNO, Notifications|

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine”, broj 84/11, 22/13,... Read More Javni poziv i obavijest o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu (Bijaka)

Obavijest o privremenom prekidu prometa na dan 05.08.2023. godine (subota)

AKTUALNO, Notifications|

Poštovani, Obavještavamo Vas da će dana 05.08.2023. godine (subota) u vremenskom razdoblju od 19.30 do... Read More Obavijest o privremenom prekidu prometa na dan 05.08.2023. godine (subota)

OBAVIJEST – početak izvođenja radova sustavne preventivne deratizacije

AKTUALNO, Notifications|

Poštovani mještani Općine Milna, Obavještavamo Vas da će dana 06. srpnja 2023. godine započeti radovi... Read More OBAVIJEST – početak izvođenja radova sustavne preventivne deratizacije

Odgovorno uživajte u ljetovanju/Enjoy your vacantion responsibly

AKTUALNO, Notifications|

Poštovani, U privitku se nalaze Upute za odgovorno ljetovanje.... Read More Odgovorno uživajte u ljetovanju/Enjoy your vacantion responsibly

OBAVIJEST – novi režim prometovanja rivom

AKTUALNO, Notifications|

Pođtovani, Obavještavamo Vas da je od danas, 30. lipnja 2023. godine režim prometovanja rivom ponovno... Read More OBAVIJEST – novi režim prometovanja rivom

Repeated public hearing on proposal I. Amendment of the Spatial Planning Plan of the Municipality of Milna

AKTUALNO, Notifications, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,) i Zaključka... Read More Repeated public hearing on proposal I. Amendment of the Spatial Planning Plan of the Municipality of Milna

Close Search Window