Odluka o isplati jednokratne novčane potpore – božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti|

Poštovane umirovljenice i umirovljenici Općine Milna, U okviru socijalnih mjera koje za cilj imaju... Read More Odluka o isplati jednokratne novčane potpore – božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Milna

Obavijest – zatvaranje ceste put Mihoj dolca – Bobovišće na moru

AKTUALNO, Obavijesti|

Poštovani mještani, Obavještavamo Vas da će dana 24. studeni 2023. godine (petak) biti zatvorena cesta... Read More Obavijest – zatvaranje ceste put Mihoj dolca – Bobovišće na moru

Prijedlog liste prvenstva za studente/srednjoškolce za akademsku/školsku godinu 2023./2024.

AKTUALNO, Bez kategorije, Obavijesti|

Na temelju članka 16., a u svezi članka 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (... Read More Prijedlog liste prvenstva za studente/srednjoškolce za akademsku/školsku godinu 2023./2024.

OBAVIJEST – obustava isporuke el. energije na dan 27. listopada 2023. godine (petak)

AKTUALNO, Obavijesti|

Poštovani mještani Općine Milna, Obavještavamo Vas da će se dana 27. listopada 2023. godine (petak) na... Read More OBAVIJEST – obustava isporuke el. energije na dan 27. listopada 2023. godine (petak)

OBAVIJEST – obustava isporuke el. energije na dan 26. listopada 2023. godine (četvrtak)

AKTUALNO, Obavijesti|

Poštovani mještani Općine Milna, Obavještavamo Vas da će se dana 26. listopada 2023. godine (četvrtak)... Read More OBAVIJEST – obustava isporuke el. energije na dan 26. listopada 2023. godine (četvrtak)

OBAVIJEST – obustava isporuke el. energije na dan 25. listopada 2023. godine (srijeda)

AKTUALNO, Obavijesti|

Poštovani mještani Općine Milna, Obavještavamo Vas da će se dana 25. listopada 2023. godine (srijeda) na... Read More OBAVIJEST – obustava isporuke el. energije na dan 25. listopada 2023. godine (srijeda)

Natječaj za radno mjesto mehaničar u DVD Milna

AKTUALNO, Obavijesti|

Na temelju članka 65. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna i članka 5. i 13. Pravila o... Read More Natječaj za radno mjesto mehaničar u DVD Milna

Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora srednjoškolskim učenicima/ studentima s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2023./2024. školsku/akademsku godinu

AKTUALNO, Obavijesti|

Pozivom na članak 18. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Službeni glasnik... Read More Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora srednjoškolskim učenicima/ studentima s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2023./2024. školsku/akademsku godinu

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta (Bijaka, Kuk II, Makarac, Makarac sjever i Makarac jug)

AKTUALNO, Obavijesti|

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine”, broj 84/11, 22/13,... Read More Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta (Bijaka, Kuk II, Makarac, Makarac sjever i Makarac jug)

Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro za 2024. godinu na području Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti|

Općina Milna, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 4. Pravilnika o financiranju javnih potreba... Read More Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro za 2024. godinu na području Općine Milna

Close Search Window