Javni poziv za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

AKTUALNO, Obavijesti|

Na temelju članka 25. i 68. Zakona o šumama (“Narodne novine”, broj... Read More Javni poziv za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Milna za 2023. godinu koju provode udruge

AKTUALNO, Obavijesti|

Općina Milna raspisuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za... Read More Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Milna za 2023. godinu koju provode udruge

Javni poziv za zakup javnih površina

AKTUALNO, Obavijesti|

Na temelju Odluke o zakupu javnih površina (“Službeni glasnik općine Milna”, broj 2/20),... Read More Javni poziv za zakup javnih površina

Natječaj za radno mjesto Administrativni djelatnik u DVD Milna – 1 izvršitelj

AKTUALNO, Obavijesti|

Na temelju članka 65. statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna, članka 5. i 13. Pravilnika o... Read More Natječaj za radno mjesto Administrativni djelatnik u DVD Milna – 1 izvršitelj

Izvještaj o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Milna za 2022. godinu

AKTUALNO, Obavijesti|

Temeljem članka 5. stavka 4. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne... Read More Izvještaj o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Milna za 2022. godinu

Rang lista prvenstva dodjele stipendija za učenike srednjih škola i studenata za školsku/akademsku godinu 2022./2023. i Odluka o dodjeli stipendija

AKTUALNO, Obavijesti|

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službeni glasnik Općine... Read More Rang lista prvenstva dodjele stipendija za učenike srednjih škola i studenata za školsku/akademsku godinu 2022./2023. i Odluka o dodjeli stipendija

Odluka o isplati jednokratne novčane potpore – umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti|

Poštovane umirovljenice i umirovljenici Općine Milna, U okviru socijalnih mjera koje za cilj imaju... Read More Odluka o isplati jednokratne novčane potpore – umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Milna

Prijedlog liste prvenstva za studente/srednjoškolce za akademsku/školsku godinu 2022./2023.

AKTUALNO, Obavijesti|

Na temelju članka 16., a u svezi članka 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (... Read More Prijedlog liste prvenstva za studente/srednjoškolce za akademsku/školsku godinu 2022./2023.

Rješenje o prijmu u službu pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

AKTUALNO, Bez kategorije, Obavijesti|

Na temelju članka 5. stavak 1., a u svezi članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i... Read More Rješenje o prijmu u službu pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

Obavijest o provođenju testiranja po natječaju za prijam u službu pročelnika/ce u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti|

Kandidati koji su se prijavili na natječaj za prijem u službu za pročelnika/ce u Jedinstvenom upravnom... Read More Obavijest o provođenju testiranja po natječaju za prijam u službu pročelnika/ce u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna

Close Search Window