Repeated public hearing on proposal I. Amendment of the Spatial Planning Plan of the Municipality of Milna

AKTUALNO, Notifications, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,) i Zaključka... Read More Repeated public hearing on proposal I. Amendment of the Spatial Planning Plan of the Municipality of Milna

Report on the public debate on the proposed amendments to the Spatial Development Plan of the Municipality of Milna for the hospitality-tourist area T "Osibova-Lucice", the Urban Plan for the development of the hospitality-tourist T "Osibova-Lucice" and the Strategic Environmental Impact Assessment Study of the "Urban Plan development of the catering-tourist area T Osibova-Lučice, Milna Municipality"

AKTUALNO, Notifications, ZANIMA VAS|

... Read More Report on the public debate on the proposed amendments to the Spatial Development Plan of the Municipality of Milna for the hospitality-tourist area T "Osibova-Lucice", the Urban Plan for the development of the hospitality-tourist T "Osibova-Lucice" and the Strategic Environmental Impact Assessment Study of the "Urban Plan development of the catering-tourist area T Osibova-Lučice, Milna Municipality"

Report on the held public debate on proposal I. Amendment of the Spatial Planning Plan of the Municipality of Milna

AKTUALNO, Notifications, ZANIMA VAS|

... Read More Report on the held public debate on proposal I. Amendment of the Spatial Planning Plan of the Municipality of Milna

Report on the work of the Municipal Mayor of the Municipality of Milna and the Implementation of the Implementation Program of the Municipality of Milna for the period from January 1, 2022. until 31.12.2022. years

ZANIMA VAS|

Sukladno zakonskim okvirima, u izvještajnom razdoblju obavljali su se izvršni poslovi iz samoupravnog... Read More Report on the work of the Municipal Mayor of the Municipality of Milna and the Implementation of the Implementation Program of the Municipality of Milna for the period from January 1, 2022. until 31.12.2022. years

Javna rasprava o studiji strateške procjene utjecaja na okoliš

AKTUALNO, Notifications, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka... Read More Javna rasprava o studiji strateške procjene utjecaja na okoliš

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke namjene T „Osibova-Lučice“ (UPU)

AKTUALNO, Notifications, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka... Read More Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke namjene T „Osibova-Lučice“ (UPU)

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko turističke namjene T “Osibova – Lučice”

AKTUALNO, Notifications, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka... Read More Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko turističke namjene T “Osibova – Lučice”

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Notifications, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka... Read More Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Projekt Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne

AKTUALNO, ZANIMA VAS|

NAZIV OPERACIJE: Interpretacijski centar maritimne povijesti Milne KRATKI OPIS OPERACIJE: Projektom se... Read More Projekt Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne

OBAVIJEST – pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da dostave svoje zahtjeve, primjedbe i prijedloge o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Notifications, ZANIMA VAS|

Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o... Read More OBAVIJEST – pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da dostave svoje zahtjeve, primjedbe i prijedloge o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Close Search Window