Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Milna za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine

ZANIMA VAS|

Poštovani, U privitku možete preuzeti Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Milna za razdoblje od... Read More Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Milna za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine

Milna je napokon otvorila vrata svoje skrivene maritimne povijesti

AKTUALNO, Novosti, ZANIMA VAS|

Gotovo svima je danas poznato da se Milna na otoku Braču smjestila na području duboko zaljeva, vrlo dobro... Read More Milna je napokon otvorila vrata svoje skrivene maritimne povijesti

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,) i Zaključka... Read More Ponovna Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko-turističke namjene T “Osibova-Lučice” Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke namjene T “Osibova-Lučice” i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš “Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T Osibova-Lučice, Općina Milna”

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

... Read More Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko-turističke namjene T “Osibova-Lučice” Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke namjene T “Osibova-Lučice” i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš “Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T Osibova-Lučice, Općina Milna”

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

... Read More Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Milna i Provedbi Provedbenog programa Općine Milna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

ZANIMA VAS|

Sukladno zakonskim okvirima, u izvještajnom razdoblju obavljali su se izvršni poslovi iz samoupravnog... Read More Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Milna i Provedbi Provedbenog programa Općine Milna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Javna rasprava o studiji strateške procjene utjecaja na okoliš

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka... Read More Javna rasprava o studiji strateške procjene utjecaja na okoliš

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke namjene T „Osibova-Lučice“ (UPU)

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka... Read More Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke namjene T „Osibova-Lučice“ (UPU)

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko turističke namjene T “Osibova – Lučice”

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka... Read More Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko turističke namjene T “Osibova – Lučice”

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka... Read More Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Close Search Window