Projekt Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne

AKTUALNO, ZANIMA VAS|

NAZIV OPERACIJE: Interpretacijski centar maritimne povijesti Milne KRATKI OPIS OPERACIJE: Projektom se... Read More Projekt Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne

OBAVIJEST – pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da dostave svoje zahtjeve, primjedbe i prijedloge o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o... Read More OBAVIJEST – pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da dostave svoje zahtjeve, primjedbe i prijedloge o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Milna za 2021. godinu

ZANIMA VAS|

Sukladno zakonskim okvirima, u izvještajnom razdoblju obavljali su se izvršni poslovi iz samoupravnog... Read More Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Milna za 2021. godinu

Proračun Općine Milna za 2021. godinu

ZANIMA VAS|

Proračun Općine Milna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu dostupan je na mrežnoj... Read More Proračun Općine Milna za 2021. godinu

Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Milna za 2020. godinu

ZANIMA VAS|

Izvještaj o radu općinskog načelnika sadrži presjek aktivnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine.... Read More Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Milna za 2020. godinu

Dodijeljene stipendije učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

ZANIMA VAS|

Općina Milna svake godine, temeljem natječaja za ostvarivanje prava na isplatu novčane potpore učenicima... Read More Dodijeljene stipendije učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

FLAG Brač (LAG Brač)

ZANIMA VAS|

Hrvatsku Leader mrežu (srpanj 2020.) čini 59 članova, od čega je 49 lokalnih akcijskih grupa (LAG-ovi i... Read More FLAG Brač (LAG Brač)

Prostorno planiranje i infrastruktura Općine Milna

ZANIMA VAS|

Prostorni plan uređenja Općine Milna temeljni je dokument kojim se uređuje prostor Općine. Usvojen je... Read More Prostorno planiranje i infrastruktura Općine Milna

Close Search Window