Ponovna Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,) i Zaključka... Read More Ponovna Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko-turističke namjene T “Osibova-Lučice” Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke namjene T “Osibova-Lučice” i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš “Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T Osibova-Lučice, Općina Milna”

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

... Read More Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko-turističke namjene T “Osibova-Lučice” Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke namjene T “Osibova-Lučice” i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš “Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T Osibova-Lučice, Općina Milna”

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

... Read More Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Milna i Provedbi Provedbenog programa Općine Milna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

ZANIMA VAS|

Sukladno zakonskim okvirima, u izvještajnom razdoblju obavljali su se izvršni poslovi iz samoupravnog... Read More Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Milna i Provedbi Provedbenog programa Općine Milna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Javna rasprava o studiji strateške procjene utjecaja na okoliš

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka... Read More Javna rasprava o studiji strateške procjene utjecaja na okoliš

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke namjene T „Osibova-Lučice“ (UPU)

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka... Read More Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke namjene T „Osibova-Lučice“ (UPU)

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko turističke namjene T “Osibova – Lučice”

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka... Read More Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje ugostiteljsko turističke namjene T “Osibova – Lučice”

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka... Read More Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Projekt Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne

AKTUALNO, ZANIMA VAS|

NAZIV OPERACIJE: Interpretacijski centar maritimne povijesti Milne KRATKI OPIS OPERACIJE: Projektom se... Read More Projekt Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne

OBAVIJEST – pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da dostave svoje zahtjeve, primjedbe i prijedloge o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

AKTUALNO, Obavijesti, ZANIMA VAS|

Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o... Read More OBAVIJEST – pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da dostave svoje zahtjeve, primjedbe i prijedloge o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Close Search Window