Sanacija poljskih i protupožarnih i putova u naseljima Ložišća i Milna

Završeni projekt|

Investitor: Općina Milna
Vrijednost investicije: 277.968,75 kn
Izvođači radova: Niktil d.o.o.,... Read More Sanacija poljskih i protupožarnih i putova u naseljima Ložišća i Milna

Obnovljena kamena fasada na zgradi općine u Milni

Završeni projekt|

Investitor: Općina Milna
Vrijednost investicije: 309.059,65 kuna
Izvođač radova: Dominik Commerce... Read More Obnovljena kamena fasada na zgradi općine u Milni

Uređen kolnik i izgrađen novi kanalizacijski sustava ulice Butordolac u Milni

Završeni projekt|

Investitor: Općina Milna i Vodovod Brač d.o.o.
Vrijednost investicije: 1,144.091,13 kn
Izvođač... Read More Uređen kolnik i izgrađen novi kanalizacijski sustava ulice Butordolac u Milni

Postavljena prigodna rasvjeta na Trgu Sarga, Polacama i zvonicima crkve u Milni i crkve u Ložišću

Završeni projekt|

Investitor: Općina Milna
Vrijednost investicije: 220.350,00 kuna
Izvođači radova: Elektronika... Read More Postavljena prigodna rasvjeta na Trgu Sarga, Polacama i zvonicima crkve u Milni i crkve u Ložišću

Uređen glavni trg Žalo u Milni

Završeni projekt|

Investitor: Općina Milna
Vrijednost investicije: 73.087,50 kuna
Izvođači radova: Građevinsko... Read More Uređen glavni trg Žalo u Milni

Uređene prometnice put sv. Josipa i Brdo II (prema benzinskoj stanici)

Završeni projekt|

Investitor: Općina Milna
Vrijednost investicije: 493.012,50 kuna
Izvođači radova: Asfalt-AB... Read More Uređene prometnice put sv. Josipa i Brdo II (prema benzinskoj stanici)

Postavljeni polu-podzemni kontejneri MOLOK za odlaganje otpada

Završeni projekt|

Investitor: Općina Milna
Vrijednost investicije: 350.000,00 kuna
Izvođači radova: S.T.P. d.o.o.,... Read More Postavljeni polu-podzemni kontejneri MOLOK za odlaganje otpada

Obnovljena ulica Iza Crikve u Milni

Završeni projekt|

Investitor: Općina Milna
Vrijednost investicije: 401.913,00 kuna
Izvođač radova: Dominik Commerce... Read More Obnovljena ulica Iza Crikve u Milni

Sanacija ulica u naseljima Ložišća i Bobovišća

Završeni projekt|

Investitor:  OPĆINA MILNAVrijednost: 722.941,91 knIzvođači radova: Niktil d.o.o., Ložiša; Dominik... Read More Sanacija ulica u naseljima Ložišća i Bobovišća

Postavljeno novo krovište na zgradi Dječjeg vrtića Milna

Završeni projekt|

Investitor: Općina Milna
Vrijednost investicije: 274.103,12 kuna
Izvođač radova: Studio 42... Read More Postavljeno novo krovište na zgradi Dječjeg vrtića Milna

Close Search Window