Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije objavljuje Informaciju o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat "Izgradnja turističkog naselja Bijaka-sjever (T2-1-BS) u Općini Milna"

 

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split

u roku od 30 dana od dana objave ove informacije s pozivom na KLASU iz dokumenta.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Informacija_Anlim investment.pdf)Informacija

Na temelju članka 48. i članka 69. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 61/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Zakona o proračunu („NN“, broj  87/8, 136/12 i 15/15),i Odluke Općinskog načelnika Općine Milna od 14. rujna 2020.g., Jedinstveni upravni odjel Općine Milna objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Milna za 2021. godinu

 

 

 

Odluka

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Milna za 2021. godinu

PRIJAVNICA

Temeljem čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua dana 04.kolovoza 2020.godine u 9:00 u prostorijama Općine Milna donosimo rang listu kandidata koji su se javili i pristupili testiranju za radno mjesto Administrativni tajnik, referent za uredsko poslovanje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljskog dopusta.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.