Na temelju Čl. 391. Stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugima stvarnim pravima ("NN" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - pročišćeni tekst), Čl. 28. Statuta općine Milna Sl. glasnik općine Milna 6/10 i 4/14), Čl. 13. Stavak 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Milna (Sl. glasnik općine Milna 8/19) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 27. travnja 2020. godine Općinsko vijeće općine Milna  na 31. sjednici održanoj 04. svibnja 2020. godine donosi

Kako bi se ublažile negativne posljedice izazvane pandemijom koronavirusa, Općinski načelnik i Općinsko vijeće općine Milna na sjednici održanoj 17. travnja 2020. godine donijeli su nekoliko ključnih mjera za pomoć gospodarstvu i stanovnicima Općine Milna kao i mjere racionalizacije poslovanja Općine.

Jednu od mjera predstavljaju mjere racionalizacije, koje su  poduzete kako bi se umanjili negativni učinci nastale krize na proračun Općine Milna. Riječ je o zaustavljanju svih postupaka nabave, osim kapitalnih projekata iz EU fondova te isplati udrugama, izuzev Crvenog križa,  Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Gorske službe spašavanja.

Pored toga, smanjuje se plaće načelnika i naknada njegovog zamjenika za mjesece travanj i svibanj u iznosu od 20 posto, a jednako toliko za razdoblje umanjene su i plaće svih djelatnika Općine Milna, trgovačkog društava u vlasništvu Općine kao i njezinih proračunskih korisnika, osim onih s plaćama nižim od minimalne zajamčene plaće u Republici Hrvatskoj. Tijekom travnja i svibnja nije planirana isplata naknada članovima Općinskog vijeća.

„Smanjenje plaće čin je solidarnosti Općine sa svim mještanima koji su pogođeni krizom uslijed pandemije koronavirusa COVID-19. U ovim neizvjesnim vremenima, svi moramo dati svoj doprinos zajednici kako bismo čim prije prebrodili ovo razdoblje. Također, mjerama želimo pomoći poduzetnicima kako bi se u budućnosti očuvala radna mjesta u našoj Općini.“

Frane Lozić, Općinski načelnik

 

Drugi paket mjera usmjeren je prema gospodarstvu te stanovništvu Općine Milna. Tako se kućanstva oslobađaju plaćanja komunalne naknade za prvih šest mjeseci ove godine, roditelji čija djeca pohađaju vrtić oslobođeni su plaćanja troškova za ono razdoblje koje djeca neće provesti u vrtiću, a za naše umirovljenike planira se jednokratna pomoć u visini od 200,00 kuna.

Kad je riječ o rasterećenju lokalnog gospodarstva, donesena je odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za prvu polovinu ove godine, plaćanja zakupa javnih i zelenih površina i poreza na javne površine za poslovne subjekte obuhvaćene Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Također, donesena je i odluka o odgodi naplate svih ostalih potraživanja i javnih davanja do 30. lipnja 2020. godine.

Sve odluke možete preuzeti u privitku.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.