KućaOpćina Milna 26. rujna 2011. godine objavila je PRVI JAVNI POZIV za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Milna da dostave podatke o lokaciji nezakonito izgrađene zgrade, ime i prezime i adresu vlasnika/investitora, vlasnički list, posjedovni list i preris katastarskog plana u mjerilu 1:2880.

KomunalnaZbog uočenih manjkavosti u sustavu evidencije i naplate komunalne naknade te uočene pojave neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina na području Općine Milna, posebno kod slučajeva promijene vlasnika / korisnika nekretnine, Općinski načelnik Frane Lozić donio je odluku o provedbi postupka revizije obveznika plaćanja komunalne

...

ImageNačelnik Općine Milna Frane Lozić donio Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Bijaka" za javni uvid i javnu raspravu.

Javni uvid trajati će od 29. kolovoza 2011.g. do 29. rujna 2011.g., a javna prezentacija plana održati će se 5. rujna 2011.g. u školskoj dvorani sa početkom u 17.00 sati.  Građani, udruge i druge pravne osobe moći će izvršiti uvid u Prijedlog Plana u prostoriji

...

PlanOpćina Milna objavljuje dokumentaciju i zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Milna: Mlin-Gomilica" za javnu raspravu i objavi javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Milna: Mlin-Gomilica".

Iz privitka članka možete preuzeti dokumente u PDF formatu i kartografske prikaze.

DokumentiOpćina Milna objavljuje dokumentaciju i zaključ o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Milna: Jug" za javnu raspravu i objavi javne rasprave o prijedlogu Urbnaističkog plana uređenja "Milna: Jug".

Iz privitka članka možete preuzeti dokumente u PDF formatu i kartografske prikaze.

TrudnoćaPrijedlogom nove odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava za pomoć za opremu novorođenčadi uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta, koju u okviru Programa i pronatalitetne politike Općine Milna, osigurava Općina Milna te visina pomoći i postupak njezina ostvarivanja.

Milna

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini planira realizaciju projekta dogradnje dijela obale luke Milna za prihvat katamarana.

Projektom se planira izgradnja nove operativne obale ispred crkvice sv. Nikole u dužini od 45 metara.

U suradnji sa Općinom Milna izgrađen je idejni projekt i u tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole za koju se očekuje da će biti izdana tijekom

...

Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 23. sjednici koja je održana 24. prosinca 2010. godine donijela je financijski plan za 2011. godinu.

BudgetOpćinski vijećnici su jednoglasno podržali i donijeli proračun koji je predložio Općinski načelnik Frane Lozić. Usvojenim proračunom planiraju se ukupni prihodi i rashodi u visini od 10.530.900,00 kuna, od čega se najviše planira utrošiti na izgradnju i

...

PravilnikPravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna Općinski načelnik je donio temeljem odredbi članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (NN, broj 86/08).

Ovim pravilnikom utvrđena su radna mjesta dužnosnika kada dužnost obavljaju profesionalno te unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna,

...

Općina Milna objavljuje prijedlog pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna.

Općinski načelnik Frane Lozić uputio je Općinskom vijeću Općine Milna prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenim upravnom odjelu Općine Milna.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.