MilnaOsma sjednica Općinskog vijeća Općine Milna, održat će se u petak, 20. prosinca 2013., u 17 sati, u općinskoj Vijećnici u Milni, radi donošenja odluka o Proračunu Općine Milna za 2014. godinu, "teškom" 16.180.000,00 kn.

Prema prijedlogu općinskog načelnika Frane Lozića, proračunski prihodi planirani su, kao prihodi poslovanja, u ukupnom iznosu od 14.677.500,00 kn i to od općinskih poreza 2.599.000,00 kn, od pomoći iz županijskog i državnog proračuna te ostalih subjekata unutar opće države 8.960.000,00 kn, od općinske imovine 583.000,00 kn te od administrativnih pristojbi i po posebnim propisom od 2.535.500,00 kn. Također, predviđa se prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.502.500,00 kn.

Rashodi Proračuna Općine Milna, u idućoj godini, planiraju se za potrebe redovite djelatnosti javne uprave u ukupnom iznosu od 1.953.500,00 kn te temeljem prijedloga sljedećih programa:

1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u ukupnom iznosu od 4.525.000,00 kn, i to:

 • 193.000,00 kn za javne površine, odnosno izgradnju jerula i druge radove te izradu projektne i ostale dokumentacije uređenja područja "Pantere" u Milni, dječjeg igrališta i parkirališta u bivšem kamenolomu u Bobovišćima na moru te sportskog igrališta u Bobovišćima,
 • 1.860.000,00 kn za nerazvrstane ceste u Milni i, sukladno prioritetima iskazanim od strane mjesnih odbora, u naseljima Ložišća, Bobovišća i Bobovišća na moru te za projektnu i drugu dokumentaciju rekonstrukcije mjesne ulice "Butor dolac" u Milni i radove na rekonstrukciji D114 u Bobovišćima na moru,
 • 1.590.000,00 kn za javnu rasvjetu, odnosno modernizaciju postojećeg sustava, na području milnarske Općine, uz dogradnju novog dijela u Milni, osobito, na predjelu Bijaka te nabavu novih rasvjetnih tijela u Ložišćima i Bobovišćima,
 • 267.000,00 kn za groblja, odnosno projektnu i ostalu dokumentaciju mrtvačnice te sanaciju starog dijela groblja u Milni, projektnu i ostalu drugu dokumentaciju proširenja groblja s mrtvačnicom u Ložišćima te izgradnju novog ulaza na južnoj strani groblja u Bobovišćima,
 • 195.000,00 kn za projekte u opskrbi pitkom vodom, odnosno, izradu projektne dokumentacije dogradnje vodoopskrbnog sustava naselja Makarac u Milni te dogradnju i proširenje hidrantne mreže na području Općine,
 • 140.000,00 kn za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, odnosno izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju mreže u naselju Milna,
 • 280.000,00 kn za odlaganje komunalnog otpada, odnosno nabavu i ugradnju ukopnih kontejnera.

2. Održavanje komunalne infrastrukture, u ukupnom iznosu od 1.192.000,00 kn, i to:

 • 10.000,00 kn za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, odnosno čišćenje slivnika i odvoženje otpadnog materijala,
 • 385.000,00 kn za čišćenje javnih površina, odnosno pranje kontejnera, skupljanje i odvoz glomaznog otpada, sanaciju deponija građevinskog i ostalog materijala, ekološku rentu, dezinsekciju i deratizaciju te ostale intervencije,
 • 157.000,00 kn za održavanje javnih površina, odnosno nabavu i održavanje urbane opreme, manje popravke i zahvate, hortikulturalno uređenje zelenih površina, održavanje i nabavu sustava navodnjavanja, nabavu, montažu i popravke blagdanske i ostale dekoracije, smeđu signalizaciju i ostala održavanja,
 • 120.000,00 kn za održavanje nerazvrstanih lokalnih cesta i mjesnih ulica,
 • 80.000,00 kn za održavanje poljskih i protupožarnih putova,
 • 30.000,00 kn za održavanje groblja,
 • 320.000,00 kn za održavanje sustava javne rasvjete, odnosno objekata i uređaja te za potrošnju električne energije,
 • 90.000,00 kn za ostale objekte, odnosno održavanje spomenika kulture "Tri sestrice" u Bobovišćima na moru te zgrade općinske uprave i ostalih objekata u vlasništvu Općine.

3. Javne potrebe u sportu i rekreaciji, u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn, i to:

 • 20.000,00 kn Udruzi balunjera "Crvana", za troškove kotizacije za natjecanja i ostale troškove,
 • 15.000,00 kn Klubu za športski ribolov na moru "Mrduja", za nabavu kontejnera i uređenje nadstrešnice,
 • 10.000,00 kn Pomorskom sportskom društvu "Vrila", za uređenje prostorija,
 • 25.000,00 kn za sufinanciranje sportskih aktivnosti, osobito za natjecanja i nagrađivanje,
 • 5.000,00 kn za ostale aktivnosti.

4. Javne potrebe u kulturi, u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn i to:

 • 20.000,00 kn Turističkoj zajednici Općine Milna, za promotivne i slične aktivnosti,
 • 90.000,00 kn za sufinanciranje pučkih fešta, putem Centra za kulturu Milna
 • 10.000,00 kn za ostale potrebe.

5. Potrebe javnih ustanova i vjerskih zajednica, u ukupnom iznosu od 696.500,00 kn, i to:

 • 20.000,00 kn Osnovnoj školi "Milna", za uređenje školske knjižnice,
 • 8.000,00 kn Samostanu sv. Male Terezije, za nabavu lož ulja,
 • 25.000,00 kn Župi Gospe od Blagovijesti u Milni za uređenje župne crkve,
 • 10.000,00 kn Župi sv. Jurja mučenika, za uređenje župne crkve,
 • 10.000,00 kn Poljoprivrednoj zadruzi "Milna", za sanaciju stare uljare,
 • 117.000,00 kn Ambulanti "Milna", za sanaciju prostorija,
 • 366.500,00 kn Dječjem vrtiću "Milna", za redovito poslovanje,
 • 140.000,00 kn Centru za kulturu Milna, za redovito poslovanje.

6. Javne potrebe udruga i drugih neprofitabilnih organizacija, u ukupnom iznosu od 211.000,00 kn i to:

 • 18.000,00 kn Pjevačkom društvu "Mrduja", za troškove voditelja klape,
 • 3.000,00 kn Udruzi mladih "Osibova", za tekuće poslovanje,
 • 32.000,00 kn Glazbenoj udruzi "Milnarani", za troškove voditelja orkestra limene glazbe,
 • 25.000,00 kn Udruzi "Eko-etno Milna", za organiziranje Fjere Gospe Lurdske i projekt uređenja nerazvrstane ceste za naselje Podhume,
 • 5.000,00 kn Udruzi "UZMAH", za organiziranje međunarodne glazbene škole,
 • 15.000,00 kn Udruzi "Brački poljupci", za tekuće troškove i aktivnosti,
 • 50.000,00 kn Udruzi "Potezanje Mrduje", za organiziranje pučke manifestacije,
 • 5.000,00 kn Društvu dobrovoljnih darivatelja krvi,
 • 10.000,00 kn Udruzi Crveni križ,
 • 5.000,00 kn Radio-amaterskom klubu "Milna", za sufinanciranje članarine u Savezu i natjecanja,
 • 3.000,00 kn Udruzi gluhih i nagluhih osoba Split,
 • 25.000,00 kn LAG-u Brača i Šolte,
 • 15.000,00 kn za ostale potrebe.

7. Ulaganje u prostorno-plansku dokumentaciju, razvojne strategije i imovinu, u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 kn i to:

 • 80.000,00 kn za nabavu i montažu ploćica kućnih brojeva i naziva ulica i trgova,
 • 460.000,00 kn za projekt uređenja "Vrta Polaca",
 • 170.000,00 kn za sanaciju i rekonstrukciju dvorišta Dječjeg vrtića "Milna",
 • 100.000,00 kn za uređenje sportskog igrališta u sportsko-rekreativnoj zoni "Bregana",
 • 140.000,00 kn za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Milna,
 • 120.000,00 kn za izradu Urbanističkih planova uređenja te obveznih studija i podloga,
 • 90.000,00 kn za izradu topografsko-katastarskih podloga i Posebnih geodetskih podloga,
 • 40.000,00 kn za izradu Razvojne strategije Općine Milna za razdoblje do 20120. godine,
 • 20.000,00 kn za rambulanciju Plana gospodarenja otpadom Općine Milna,
 • 30.000,00 kn za projektnu dokumentaciju sanacije i rekonstrukcije zgrade općinske uprave.

8. Socijalni program, u ukupnom iznosu od 197.000,00 kn i to:

 • 40.000,00 kn za pomoći u podmirenju troškova stanovanja i jednokratne novčane pomoći,
 • 30.000,00 kn za pomoći za novorođenu djecu,
 • 12.000,00 kn za darove za djecu do završene osnovne škole,
 • 60.000,00 kn za stipendije,
 • 15.000,00 kn za jednokratne pomoći za potrebe troškova pogreba,
 • 20.000,00 kn za sufinanciranje autobusnog prijevoza studentima i đacima,
 • 20.000,00 kn za program pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama.

9. Upravljanje pomorskim dobrom, u ukupnom iznosu od 5.631.000,00 kn i to:

 • 30.000,00 kn za uređenje plaža na području Milne i Bobovišća na moru,
 • 5.440.000,00 kn za rekonstrukciju dijela obalnog pojasa luke Milna na predjelu Racić,
 • 140.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije uređenja dijela obalnog pojasa luke Milna od Blataške rive do Kažota,
 • 61.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije uređenja mjesne plaže "Bijaka" u Milni,
 • 15.000,00 kn za ograđivanje mjesnih plaža plutačama,
 • 45.000,00 kn za najam WC kabina na plažama.

Nakon verifikacije od strane Općinskog vijeća te sukladno odlukama, Proračun Općine Milna za 2014. godinu, s projekcijama za 2015. i 2016. godinu, uz prateće Programe i Odluku o izvršavanju proračuna, objavit će se na općinskim, službenim, web stranicama u rubrici "Uprava".

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.