SlikaVerifikacija zapisnika dosadašnjih sjednica Općinskog vijeća Općine Milna, osim konstituirajuće, najznačajniji je dio Dnevnog reda, o kojem će vijećnici raspravljati u srijedu, 11. prosinca 2013. godine, s početkom u 18 sati, u općinskoj Vijećnici u Milni. Ostale točke su - Odluka o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza te Razrješenje i izbor i imenovanje Odbora za proračun i financije.

Nakon verifikacije od strane vijećnika, zapisnici sjednica Općinskih vijeća Općine Milna objavit će se na općinskim, službenim web stranicama, u rubrici "Uprava".

Tijekom, gotovo, 6 mjeseci od proteklih Lokalnih izbora, vjećnici novog saziva Općinskog vijeća odlučivali su o sljedećim, izdvojenim, pitanjima:

 1. Mišljenje na Nacrt Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, vezano uz koje je 3 vijećnika glasalo "za", odnosno dalo pozitivno mišljenje, jednako toliko je glasovalo "protiv" dok ih je četvoro bilo "suzdržano". Rasprava je održana na 2. sjednici Općinskog vijeća, od 6. kolovoza 2013. godine.
 2. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća, odnosno Odbora za za Statut, poslovnik i opće akte, Odbora za komunalne djelatnosti, Odbora za prostorno planiranje, urbanizam i kapitalne investicije, Odbora za socijalnu skrb, Odbora za kulturu i turizam, Odbora za sport, Odbora za odgoj i obrazovanje te Odbora za groblje, osim Odbora za proračun i financije te Odbora za gospodarstvo.
  Rasprava je održana na nastavku 2. sjednice Općinskog vijeća, od 20. kolovoza 2013. godine.
 3. Razrješenje i imenovanje članova Povjerenstva za dodjelu koncesijskih odobrenja.
  Rasprava je održana na nastavku 2. sjednice, od 20. kolovoza 2013. godine.
 4. Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, za koju je, većinom glasova, prihvaćeno zadržavanje iste Odluke iz prethodnog saziva Općinskog vijeća.
  Rasprava je održana na nastavku 2. sjednice Općinskog vijeća, od 20. kolovoza 2013. godine.
 5. Poslovanje Komunalnog društva "Meštralun" d.o.o., o kojem je donesena jednoglasna odluka o stavljanju u mirovanje, s danom 1. rujna 2013. godine.
  Rasprava je održana na nastavku 2. sjednice Općinskog vijeća, od 20. kolovoza 2013. te na 3., tematskoj sjednici, od 12. kolovoza 2013. godine.
 6. Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Milna: Mlin – Gomilica", koji, većinom glasova, nije usvojen, uz obrazloženje što je prošao rok za njegovo donošenje.
  Rasprava je održana na 6. sjednici, od 4. studenog 2013. i prvom nastavku 6. sjednice, od 11. studenog 2013. godine.
 7. Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Milna: Jug", koji, većinom glasova, nije usvojen, uz obrazloženje što je prošao rok za njegovo donošenje. Rasprava je održana na prvom nastavku 6. sjednice, od 11. studenog 2013. godine.
 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Milna za 2013. godinu, koji je prihvaćen, većinom glasova.
  Rasprava je održana na prvom nastavku 6. sjednice Općinskog vijeća od 11. studenog 2013. godine.
 9. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, u skladu s Izmjenama i dopunama Zakona o vodama i zakona o financiranju vodnog gospodarstva, koji je jednoglasno prihvaćen.
  Rasprava je održana na prvom nastavku 6. sjednice Općinskog vijeća od 11. studenog 2013. godine.
 10. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Općine Milna, u skladu s Izmjenama i dopunama Zakona o vodama i zakona o financiranju vodnog gospodarstva, koji je jednoglasno prihvaćen.
  Rasprava je održana na prvom nastavku 6. sjednice Općinskog vijeća od 11. studenog 2013. godine.
 11. Pismo namjere od strane "Svpetrvs hoteli" d.o.o. iz Supetra o ulaganju na području sportsko-rekreacijske zone "Bregana", slijedom kojeg je, jednoglasno, zaključeno, prije donošenja odluke o prihvaćanju, zatražiti od investitora idejni projekt s financijskim pokazateljima.
  Rasprava je održana na prvom nastavku 6. sjednice Općinskog vijeća od 11. studenog 2013. godine.
 12. Problematika kupnje nekretnine č.z. 2477 i 2475/1 u Milni ("Kamp"), odnosno presuda Trgovačkog društva u Splitu u predmetu Općina Milna – "Hansen Dalmatico" d.o.o. te ponuda o nagodbi rješenja pravne stvari od strane tvrtke "Hansen Dalmatico" d.o.o., a koja je odbijena većinom glasova, uz obrazloženje kako će se čekati ishod žalbenog postupka, što ga je pokrenula Općina Milna, pred Visokim trgovačkim sudom u Zagrebu.
  Rasprava je održana na nastavku 2. sjednice Općinskog vijeća, od 20. kolovoza 2013., potom na tematskoj, 5. sjednici, od 14. listopada 2013. te na drugom nastavku 6. sjednice, od 18. studenog 2013. godine.
 13. Pismo namjere Duška Čikare za otkup ½ idealnog dijela nekretnine u vlasništvu Općine Milna u naselju Bobovišća, temeljem kojeg je jednoglasno zaključeno kako je, prije donošenja odluke, potrebno zatražiti od Porezne uprave procjenu vrijednosti nekretnine te mišljenje Mjesnog odbora Bobovišća.
  Rasprava je održana na 6. sjednici Općinskog vijeća, od 4. studenog 2013., te na drugom nastavku 6. sjednice, od 18. studenog 2013. godine.
 14. Zamolba Zdravke Bonačić za ustupanjem stambenog prostora u potkrovlju zgrade na Blataškoj rivi, o kojoj je jednoglasno odlučeno kako se usvaja i to na razdoblje od 5 godina uz naknadu od 12,00 kn godišnje.
  Rasprava je održana na drugom nastavku 6. sjednice Općinskog vijeća, od 18. studenog 2013. godine.
 15. Prijedlog župnika don Ante Kusanovića o obilježavanju Dana Općine u prigodi svetkovine Gospe od Karmela, koji je jednoglasno prihvaćen.
  Rasprava je održana na drugom nastavku 6. sjednice Općinskog vijeća, od 18. studenog 2013. godine.
 16. Zamolba obrta "UKA" iz Milne o smanjenju visine najma na iznos od 500,00 kn mjesečno za razdoblje od 1. studenog do 1. svibnja 2014. godine, koja je jednoglasno usvojena.
  Rasprava je održana na drugom nastavku 6. sjednice Općinskog vijeća, od 18. studenog 2013. godine.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.