OdmorTemeljem čl.45 Statuta Turističke zajednice Općine Milna i Odluke Turističkog vijeća, sa sjednice održane 25.listopada 2013.g., Turističko vijeće TZ Općine Milna raspisuje natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda TZ Općine Milna.

Sukladno čl. 1 Pravilnika o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ( N.N. 110/10), za direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije,
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke 1. ovog Natječaja,
 3. da aktivno zna jedan svjetski jezik,
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
 5. da poznaje rad na osobnom računalu,
 6. da ima organizatorske sposobnosti.

Prijavi priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili prijepis),
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (izvornik ili ovjerena preslika),
 • dokaz da podnositelju prijave pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma,
 • presliku domovnice.

NAPOMENA:

 • položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi;
 • u slučaju da osoba ispunjava uvjete utvrđene člankom 1. gore navedenog Pravilnika, ali nema položen stručni ispit, ima obvezu položiti isti u roku od jedne godine.

Pravo prijave na Natječaj pod jednakim uvjetima imaju osobe oba spola.

Prijave na Natječaj dostavljaju se poštom, ili osobno, na adresu: Turistička zajednica Općine Milna, Riva bb, 21405 Milna, s naznakom "za natječaj".

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Supetru.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.