Temeljem članka 45. Statuta Turističke zajednice općine Milna, članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN i Odluke Turističkog vijeća sa sjednice održane 23.listopada 2015.g., Turističko vijeće Turističke zajednice općine Milna raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Milna.

Za direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu, Turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice:

 1. Da ima završen preddiplomski sveučilišni studij ( sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručnin studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/ specijalistica);
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 3. da izradi svoj prijedlog rada za jednogodišnje razdoblje;
 4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 6. da poznaje rad na osobnom računalu

Prijavi priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu
 • dokaz da podnositelju prijave pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma
 • presliku domovnice

NAPOMENA:

Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi U slučaju da osoba ispunjava uvjete utvrđene člankom 1. Gore navedenog pravilnika (N/N.114/14) ali nema položen stručni ispit, ima obvezu položiti isti u roku od jedne godine.

Pravo na prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

Turistička zajednica općine Milna, Riva 5, 21405 Milna.

S naznakom "za natječaj" u roku od osam dana od objave natječaja na Zavodu za zapošljavanje i na službenim stranicama Općine Milna.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.