Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću "Meštralun" d.o.o. ("Službeni glasnik Općine Milna" broj 7/12) i članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), načelnica Općine Milna dana 19. svibnja 2015. godine donosi odluku o imenovanju članova povjerenstva za popis imovine Komunalnog društva "Meštralun". Načelnica Općine Milna će zaključno sa stanjem na dan 20. svibnja 2015. izvršiti redoviti popis imovine i obveza:

  • dugotrajne nefinancijske imovine
  • kratkotrajne nefinancijske imovine - po vrsti, količini i vrijednosti
  • financijske imovine i obveza

Za obavljanje poslova popisa imovine iz članka 1. imenuje se sljedeće povjerenstvo:

  1. Ana Grassi, predsjednica
  2. Tineja Bonačić Piculović, članica
  3. Dragica Čubretović, članica

uz suradnju savjetnice općinske načelnice Marije Dijaković.

Datum početka rada povjerenstva je od 20. svibnja 2015. godine. Imenovano povjerenstvo obvezno je sastaviti izvješće te predati Općinskoj načelnici najkasnije do 25. svibnja 2015. godine.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.