Na temelju članaka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN), načelnica Općine Milna donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna.

Za članove Povjerenstva provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna. Imenuju se:

1. Munevera Ursić, predsjednica
2. Tonći Sanader, član
3. Katarina Radojković, članica

Temeljem Članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Članka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01) te Članka 7.a Odluke o osnivanju Centra za kulturu Milna ("Službeni glasnik Općine Milna" br. 12/12), Natječajno povjerenstvo raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Milna.

Kandidati/kandidatkinje za ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Milna moraju imati visoku stručnu spremu i odlikovati se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Natjecaj-CZK-Milna.pdf)Javni natječaj

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 74. Statuta Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna - pročišćeni tekst" broj 6/10 i 4/14) i članka 2. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora ("Službeni glasnik Općine Milna" broj 01/07), Načelniik Općine Milna donio je Odluku o objavi javnog nadmetanja za povjeravanje komunalnih poslova upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Milna.

Ugovor s izabranim ponuditeljem sklapa se na vrijeme od 4 godine. Komunalna djelatnost javna rasvjeta obuhvaća komunalne poslove upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova, prigodne blagdanske dekoracije i drugo, te stručni nadzor radova i utroška električne energije.

Rok za predaju ponuda je 15-ti dan od dana objave javnog najtječaja u dnevnom tisku Slobodne Dalmacije, odnosno do 20. studenog 2014. godine.

Odluku o objavi javnog natječaja i dokumentaciji za javni natječaj možete preuzeti u privitku obavijesti.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.