Udruge građana na području Općine Minla

(izvor: Ministarstvo uprave - Registar udruga)

AMATERSKO KAZALIŠTE "SERVANTES", Milna - promicanje dramsko-scenske djelatnosti, sudjelovanje u javnim manifestacijama i programima kulturnog ljeta, organizacija javnih i medijskih nastupa, pripremanje i izvođenje predstava za djecu i odrasle, organiziranje kulturnih priredbi i javnih tribina.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "MILNA", Milna - gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim izvanrednim događanjima te promicanje, razvitak i unapređenje zaštite od požara i vatrogastva na području općine Milna.

GEA VIVA-UDRUGA ZA SUSTVARANJE SINERGIJSKOG ŽIVLJENJA NA BRAČU, Milna - Poticanje na očuvanju raznolikosti krajolika i kulturnog nasljeđa otoka Brača; otkrivanje načina življenja u zajednici koji se temelje na djelovanju iz srca i uspostavljanju ravnoteže sa prirodom i nama samima; planiranje rada i razvitka zdravog života na otoku braču; promicanje društvene svijesti o potrebi društvene odgovornosti, ekološke održivosti i unapređenja kvalitete života provedbom akcija i projekata na otoku Braču; organiziranje i provođenje seminara, tribina, okruglih stolova, te druge djelatnosti iz člasnka 8. Statuta.

GLAZBENA UDRUGA "MILNARANI", Milna - Utemeljenje puhačkog orkestra radi obogaćivanja kulturnih sadržaja u Milni, promicanje i unapređivanje glazbene kulture i organizacija koncerata i javnih nastupa.

HRVATSKA PUČKA PROSVJETA, Ložišća - promicanje, razvitak i unapređenje mjesta Ložišća, očuvanje starina, njegovanje baštine i starih običaja, zaštita okoliša i promicanje ekološke poljoprivrede.

KLUB MLADIH OSIBOVA, Milna – Prevencija ovisnosti, planiranje rada i razvitka športskih aktivnosti, sudjelovanje u športskim aktivnostima, organiziranje kulturnih ktivnosti, razvijanje tolerancije i volonterizma, ostale športske djelatnosti.

Klub za športski ribolov na moru "Mrduja", Milna - organiziranje ribolovnih natjecanja, te sudjelovanje športaša u nacionalnom športskom ribolovnom programu.

MOTO KLUB "FORTUNA", Milna - prezentiranje, razvijanje i unapređivanje moto športa i moto kulture vožnje.

PAINTBALL AIRSOFT KLUB "MRDUJA", Milna - da potiče, pomaže i razvija tjelesno i duhovno zdravlje, športski duh, moralna i etička načela, domoljublje, prakticirajući športove radi športskog vježbanja i postizanje vrhunskih športskih postignuća, a sve u cilju zdravih stilova življenja i podizanja kvalitete života.

PJEVAČKO DRUŠTVO " KLAPA MRDUJA", Milna - njegovanje glazbene umjetnosti, pripremanje i reproduciranje glazbenih djela s ciljem okupljanja građana koji iskazuju interes za amaterskim bavljanjem glazbom.

POMORSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO "VRILA", Bobovišća N/M - promicanje, razvitak i unapređenje športa, ekologije i razvoja mjesta Bobovišća n/m kroz djelatnost športskog ribolova na moru, ekološke zaštite mora i priobalja, promicanje nautičkog turizma, usluge sidrenja za nautičare, organiziranje i provođenje redovnih sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanja, poduka i trening djece i mladeži, pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu općinske, županijske odnosno državne reprezentacije, upravljanje športskim objektima kojih je društvo korisnk, poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada, poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom.

RADIO KLUB "MILNA" 9A1CDO, Milna - stvaranje i unapređivanje svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovo bavljanje radioamaterizmom, konstruktorstvom, radioamaterskom goniometrijom, digitalnim komunikacija i drugih amaterskih djelatnosti, ostale djelatnosti navedene u čl. 11. Statuta.

UDRUGA "EKO MAKARAC", Milna - promicanje, razvitak i unapređenje dijela mjesta Milna pod nazivom Makarac, sudjelovanje u rješavanju infrastrukturnih pitanja i problema oko poboljšanja uvjeta života u naselju Makarac itd

UDRUGA "OSIBOVA UVALA", Milna - okupljanje, udruživanje, predstavljanje i zastupanje interesa članova udruge, vlasnika zemljišta i vlasnika srušenih objekata iznad uvale Osibova u Milni na otoku Braču te zalaganje za prenamjenu zemljišta za gradnju na području Osibova i Smrčeva te proširenje građevinske zone i dr.

UDRUGA "POTEZANJE MRDUJE", Milna - međuotočko povezivanje i suradnja, osposobljavanje i obrazovanje mladih, poticanje invenitivnog stvaralaštva, poticanje osnivanja novih udruga različitih oblika djelovanja, briga o istaknutim prirodnim i kulturno umjetničkim dobrima, i dr.

UDRUGA MLADIH "FERAL, Milna – sudjelovanje u ekološkim aktivnostima i unapređenju životnog i radnog okoliša, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, sportskih i drugih skupova, organizacija manifestacija vezanih uz običaje kraja i dr.

Udruga balunjera "CRVANA", Milna- Promicanje, razvitak i unapređenje sportsko-rekreativnih aktivnosti posebno malog nogometa i ostalih sportova u općini Milna, skrb o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanje sportskim objektima, etičko i odgojno djelovanje na članstvo.

Udruga za zaštitu starina, kulture, starih običaja te ekologije Milna-Baterija-Pothume "EKO - ETNO MILNA", Milna- zaštita starina, kulture i starih običaja otoka Brača, revitalizacija sela Pothume, promicanje ekološkog razvoja i zaštita okoliša.

UZMAH, Ložišća - Organiziranje glazbenih, likovnih, kazališnih i drugih sličnih radionica za djecu i adolescente u svrhu promoviranja vrijednosti koje isključuju rizična ponašanja poput narkomanije, alkoholizma i slično; organiziranje glazbenih, likovnih i drugih sličnih radionica za djecu predškolske dobi u svrhu promicanja društveno prihvatljivih vrijednosti; osmišljavanje i provođenje projekata i programa edukativno-stvaralačkog karaktera; informiranje i prezentiranje javnosti rezultata ostvarenih provođenjem projekata i programa UZMAHA, te druge djelatnosti iz članka 9. Statuta Udruge.

Športsko društvo "Milna", Milna- rad na uključivanju većeg broja ljudi u košarku putem rekreativnog ili amaterskog bavljenja košarkom; rad na unapređenju stručnog rada u košarci; etičko i odgojno djelovanje na članstvu; skrb o izgradnji, održavanju korištenju, i upravljanju športskim objektima