• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Izvršna tijela

 
Zamjenik općinskog načelnika s obnašanjem dužnosti općinskog načelnika: Branko Džimbeg
mob. 095/678-14 48

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik: Toni Domazet - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

tel. 021/636-421

mob. 095/678-14 46

Računovodstveni referent: Ivana Tudor - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije: Katarina Radojković - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Komunalni redar:

Mario Galić- Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. - 095/678-14 47

Općinsko vijeće

Katica Buzolić, predsjednica općinskog vijeća (Nezavisna)
Ivo Markusović, dopredsjednik općinskog vijeća (HDZ)
Siniša Poklepović, vijećnik (HDZ)
Stipe Martinić, vijećnik (HDZ)
Ana Shutt, vijećnica (HDZ)
Jakša Krželj, vijećnik (SDP)
Pero Bonačić - Dorić, vijećnik (SDP)
Frane Lozić, vijećnik (SDP)
Luka Marinović, vijećnik (Nezavisni)
Nikša Hržić, vijećnik (HSS)
Zorislav Bonačić - Sargo, vijećnik (HSU)

Mjesna samouprava

 

Izvješća i izjave o financiranju članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača

Frane Rakela

Jurica Sapunar