• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Milnarsko "žalo" ponovno postaje centar naselja Milne kao što je to nekada i bilo...

U nastojanjima da ponovno postane centar naselja, Općina Milna pristupila je uređenju i oplemenjivanju ove javne površine.

Prije dva tjedna Milnu je posjetila Milena Šijen gostujući na povijesnoj milnarskoj polaci gdje je prezentirala fotografije i prepričavala zgode tijekom uspinjanja na krov svijeta.

Prisutnima je pokazivala i objašnjavala opremu koju je njezin tim koristio na Himalajama.