Općina Milna završila je realizaciju svih planiranih projekta za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine.

Posebna pažnja posvetila se izgradnji i uređenju prilaznih prometnica sa milnarske zaobilaznice prema djelovima naselja Milne koji do sada nisu imali gotovo nikakvu cestovnu infrastrukturu.

Milnarsko "žalo" ponovno postaje centar naselja Milne kao što je to nekada i bilo...

U nastojanjima da ponovno postane centar naselja, Općina Milna pristupila je uređenju i oplemenjivanju ove javne površine.

Prije dva tjedna Milnu je posjetila Milena Šijen gostujući na povijesnoj milnarskoj polaci gdje je prezentirala fotografije i prepričavala zgode tijekom uspinjanja na krov svijeta.

Prisutnima je pokazivala i objašnjavala opremu koju je njezin tim koristio na Himalajama.