• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

MilnaJAVNI UVID:

od 26. kolovoza 2013. godine do 24. rujna 2013. godine.

JAVNO IZLAGANJE:

23. rujna 2013. godine (ponedjeljak)

PISANA OČITOVANJA, MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG UPU-a:

predaju se do 30. rujna 2013. godine.

Dana 16. kolovoza 2014. godine očekuje se objava u dnevnom tisku – Slobodnoj Dalmaciji:

ISPRAVKA
OBJAVE PONOVNE JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "BIJAKA"

(KLASA:350-02/13-01/56, URBROJ:2104/03-01/1-13-3, od 6. kolovoza 2013. godine,

objavljene u dnevnom tisku – Slobodnoj Dalmaciji - dana 9. kolovoza 2013. godine)

S PROMIJENJENIM TERMINIMA JAVNE RASPRAVE.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Bijaka" za ponovnu javnu raspravu (dalje u tekstu: Prijedlog UPU-a) bit će stavljen na javni uvid u prostoriji vijećnice Općine Milna, radnim danom od 10,00 do 13,00 sati, od 26. kolovoza 2013. godine do 24. rujna 2013. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a održat će se 23. rujna 2013. godine (ponedjeljak), u prostorijama O.Š. Milna u Milni, s početkom u 18,00 sati. Prilikom javnog izlaganja, nositelj izrade i predstavnici stručnog izrađivača dat će prikaz postupka izrade odnosno rješenja Prijedloga UPU-a, nakon čega će odgovarati na pitanja nazočnih sudionika javne rasprave.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog UPU-a se predaju do 30. rujna 2013. godine, na adresu: OPĆINA MILNA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, 21405 MILNA, O. BRAČ.

Pobliže informacije u privitcima.