• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

MilnaPrva radna sjednica Općinskog vijeća Općine Milna zakazana je za petak, 2. kolovoza 2013., u 18 sati u općinskoj Vijećnici, s Dnevnim redom, kako slijedi:

1. Aktualni sat – izvješće općinskog načelnika o tekućim i aktialnim pitanjima;
izvjestitelj: Frane Lozić, načelnik

2. Mišljenje i nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije;
izvjestitelj: Frane Lozić, načelnik

3. Presuda Trgovačkog suda u predmetu Općina Milna – Hansen Dalmatico

4. Komunalno društvo "Meštralun" – poslovanje društva;
izvjestitelj: Nenad Bonačić-Vicić, direktor

5. Problematika stanja protupožarne zaštite na području općine Milna

6. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za statut, poslovnik i opće akte

7. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za proračun i financije

8. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za komunalne djelatnosti

9. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za prostorno planiranje, urbanizam i kapitalne investicije

10. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za socijalnu skrb

11. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za kulturu i turizam

12. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za sport

13. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za odgoj i obrazovanje

14. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za gospodarstvo

15. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za groblje

16. Razrješenje te izbor i imenovanje članova Odbora za dodjelu koncesijskih odobrenja

17. Zamolbe