• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

MilnaJavno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja "Osibova-Lučice" - turističke zone "Lučice" i izdvojenog dijela naselja Milna u Osibovoj, uz obrazloženje izrađivača, održat će se u će se u srijedu, 17. srpnja 2013. godine u 18 sati u prostoru Osnovne škole Milna. Granica obuhvata Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Općine Milna iz 2007. godine.

Pravo na sudjelovanje u javnoj raspravi imaju nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne samouprave, građani i udruge te vlasnici nekretnina na području obuhvata Plana. Za vrijeme javnog izlaganja, mogu se postaviti pitanja, primjedbe i prijedlozi, koji će biti zavedeni u zapisnik.

Također, od 4. srpnja ove godine, prijedlog istog UPU-a "Osibova-Lučice", izložen je u vijećnici Općine Milna, gdje svi zainteresirani mogu osobno izvršiti uvid, do 3. kolovoza 2013., dok se očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu predati i u pismenom obliku, na adresu Općine Milna (Sridnja kala bb, 21405 Milna) ili pak upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, najkasnije do 9. kolovoza ove godine.