• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

MilnaNa konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Milna, održanoj u petak, 14. lipnja 2013. godine, u općinskoj vijećnici u Milni, uz sudjelovanje 10 od 11 novoizabranih vijećnika, za predsjednika Općinskog Vijeća izabran je Vickoslav Bonačić-Vičić (HDSSD), a za potpredsjednika Luka Martinić (SDP). Uz njih, svečanu prisegu za obavljanje vijećničkih dužnosti dali su: Nikola Bonačić-Lošić i Petar Trevižan s liste SDP-a, Siniša Poklepović i Ivica Jerković, s koalicijske liste HDZ-a i HSS-a, Frane Rakela i Ivan Restović, s kandidacijske liste grupe birača, Krsto Brkuljić s liste HNS-a te Katica Buzolić, s liste HSLS-a, umjesto Martina Marinovića, čiji je madat stavljen u mirovanje iz osobnih razloga. Nikši Hržiću, izabranom u Općinsko vijeće Općine Milna s liste koalicije HDZ-a i HSS-a, s obzirom na izostanak sa sjednice, moguće je prisegnuti naknadno.

Konstituirajuću sjednicu prethodno je, po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva državne uprave, otvorio Veljan Radojković, pročelnik Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, čestitajući svim vijećnicima na osvojenim mandatima u želji da ih obavljaju zaboravljajući međusobne prijepore tijekom lokalnih izbora te nadasve svjesni obveza služenja zajedničkom cilju sveukupnog napretka Općine.

Sukladno utvrđenom dnevnom redu, izabrano je Mandatno povjerenstvo, s predsjednikom Franom Rakelom te članovima Lukom Marinovićem i Nikšom Hržićem.

Predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao je Izvješće Izbornog povjerenstva Općine Milna o rezultatima lokalnih izbora 2013. godine, na kojima je, od 1.166 registriranih birača, glasalo njih 668, odnosno 57,29% i temeljem kojih je lista SDP-a s nositeljem Nikolom Bonačić-Lošićem, dobila 157 (25,04%) glasova, lista koalicije HDZ-HSS s nositeljem Sinišom Poklepovićem, 139 (22,17%), kandidacijska lista grupe birača s nositeljem Franom Rakelom, 100 (15,95%), lista HSLS-a s nositeljem Martinom Marinovićem 63 (10,05%), lista HDSSD-a s nositeljem Vickoslavom Bonačić-Vičićem 49 (7,81%), lista HNS-a s nositeljem Krstom Brkuljićem 43 (6,86%), kandidacijska lista grupe birača s nositeljem Mirkom Terzićem 39 (6,22%) te lista A-HSP-a s nositeljicom Linom Labetić 37 (5,90%) glasova. Sukladno broju osvojenih glasova, raspodjelom mandata u Općinskom vijeću Općine Milna SDP je zastupljen s 3 vijećnika, koalicija HDZ-a i HSS-a također s 3, nestranačka lista nositelja Frane Rakele s 2 te HSLS, HDSSD i HNS s po jednim vijećnikom.

Nakon svečane prisege verificiranih vijećnika, Veljan Radojković je predsjedanje sjednicom predao Siniši Poklepoviću, kojem je to pravo pripalo temeljem novina zakona, odnosno kao nositelju jedne od dviju lista s jednako najvećim brojem osvojenih vijećničkih mandata, uz abacednu prednost. Vijećnici su potom jednoglasno odlučili o sastavu Povjerenstva za izbor i imenovanja u kojem su izabrani Nikola Bonačić-Lošić za predsjednika te Ivan Restović, Petar Trevižan, Siniša Poklepović i Krsto Brkuljić za članove. Izneseni su prijedlozi za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, o čemu je uslijedilo glasovanje. Tako je pisani prijedlog grupe vijećnika, u kojem je za predsjednika predložen Vickoslav Bonačić-Vičić a za potpredsjednika Luka Marinović, podržan s 6 glasova za i 4 protiv. Prijedlog Siniše Poklepovića, za Katicu Buzolić kao predsjednicu a Krstu Brkuljića kao potpredsjednika, odbijen je s 6 glasova protiv i 4 glasa za. S jednakim omjerom glasova odbijen je i prijedlog Krste Brkuljića, također za Katicu Buzolić za predsjednicu a Sinišu Poklepovića za potpredsjednika Općinskog vijeća.

Prihvaćajući dužnost, Vickoslav Bonačić-Vičić, zahvalio se na potpori vijećnika te osobito povjerenju sumještana koje će, kako je istaknuo, nastojati opravdati svojim predanim i isključivo nepristanim radom na dobrobit čitave zajednice.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Milna nazočio je novoizabrani općinski načelnik Frane Lozić sa zamjenikom Ivom Prebandom.