• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Prostorni planNa temelju odredbe članka 24. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04), članka 21. i 23. Statuta Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna", br. 01/06), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna", br. 23/99) Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 25. sjednici održanoj 29. rujna 2007. godine donijelo je Odluku o donošenju prostornog plana uređenja Općine Milna.

 

Preuzmite Odluku u PDF formatu: