• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Općinski načelnik Frane Lozić podnio je Izvještaj o radu izvršnog tijela Općine Milna za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine. Izvještaj je dostavljen Općinskom vijeću Općine Milna iako ono ni do danas nije raspravljalo o prethodnom izvještaju za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine.

Općinski načelnik dostavio je i polugodišnje financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2011. godine premda Općinsko vijeće o Izvještaju o izvršenju Proračuna za 2010. godinu, također, ni do danas nije raspravljalo.

Download u pdf formatu: