• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

KućaOpćina Milna 26. rujna 2011. godine objavila je PRVI JAVNI POZIV za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Milna da dostave podatke o lokaciji nezakonito izgrađene zgrade, ime i prezime i adresu vlasnika/investitora, vlasnički list, posjedovni list i preris katastarskog plana u mjerilu 1:2880.

Naime, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 10. kolovoza 2011. godine kojim je određen rok do 31. prosinca 2012. godine za podnošenje zahtjeva za legalizaciju građevina.