• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

ImageNačelnik Općine Milna Frane Lozić donio Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Bijaka" za javni uvid i javnu raspravu.

Javni uvid trajati će od 29. kolovoza 2011.g. do 29. rujna 2011.g., a javna prezentacija plana održati će se 5. rujna 2011.g. u školskoj dvorani sa početkom u 17.00 sati.  Građani, udruge i druge pravne osobe moći će izvršiti uvid u Prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Milna, radnim danom od 10,00 do 13,00 sati, u vremenu trajanja javnog uvida.

 

Pogledajte odluke, kartografske prikaze i odredbe za provođenje Plana:

ZIPPreuzmite zapakiranu (zip) datoteku sa svim kartografskim prikazima u PDF i JPG formatu