• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

PlanOpćina Milna objavljuje dokumentaciju i zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Milna: Mlin-Gomilica" za javnu raspravu i objavi javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Milna: Mlin-Gomilica".

Iz privitka članka možete preuzeti dokumente u PDF formatu i kartografske prikaze.

 

 

Preuzmite dokumente: