DokumentiOpćina Milna objavljuje dokumentaciju i zaključ o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Milna: Jug" za javnu raspravu i objavi javne rasprave o prijedlogu Urbnaističkog plana uređenja "Milna: Jug".

Iz privitka članka možete preuzeti dokumente u PDF formatu i kartografske prikaze.