• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

TrudnoćaPrijedlogom nove odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava za pomoć za opremu novorođenčadi uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta, koju u okviru Programa i pronatalitetne politike Općine Milna, osigurava Općina Milna te visina pomoći i postupak njezina ostvarivanja.

Odlukom koja je na snazi još od 2005. godine roditelji za svako novorođenče ostvaruju pravo na pomoć u iznosu od 5.000,00 kuba.

Novom odlukom Općinski načelnik Frane Lozić predlaže da se za prvo dijete osigura jednokratna pomoć prilikom rođenja u iznosu od 3.000 kuna i 500 kuna mjesečno do navršene prve godine života, za drugo dijete 5.000 kuna jednokratne pomoći i 500 kuna mjesečno do varšene druge godine života te za treće i svako naredno dijete 7.000 kuna jednokratne pomoći i 500 kuna mjesečno do navršene treće godine života.

Prijedlog nove odluke u PDF formatu možete pogledati ovdje: