• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 23. sjednici koja je održana 24. prosinca 2010. godine donijela je financijski plan za 2011. godinu.

BudgetOpćinski vijećnici su jednoglasno podržali i donijeli proračun koji je predložio Općinski načelnik Frane Lozić. Usvojenim proračunom planiraju se ukupni prihodi i rashodi u visini od 10.530.900,00 kuna, od čega se najviše planira utrošiti na izgradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Uz proračun jednoglasno je donijeta i odluka o izvršavanju proračuna Općine Milna za 2011. godinu, kao i programi održavanja i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te programi javnih potreba.

Ovdje možete preuzeti proračun u PDF formatu: