• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Općina Milna objavljuje prijedlog pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna.

Općinski načelnik Frane Lozić uputio je Općinskom vijeću Općine Milna prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenim upravnom odjelu Općine Milna.

 

U privitku možete preuzeti prijedlog Pravilnika.