• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

OdlukaU nastavku 20. sjednice Općinskog vijeća 14. listopada 2010. godine vijećnici izglasali novu Odluku o komunalnom doprinosu Općine Milna i Odluku o izboru uslužnog obrta "BALTAZAR" za obavljanje poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Milna.

Novom odlukom o komunalnom doprinosu smanjene su cijene komunalnog doprinosa.

Po staroj odluci vrijedila je jedinstvena jedinična cijena komunalnog doprinosa u iznosu od 180 kn po m3. Po novoj odluci jedinična cijena komunalnog doprinosa u 1. zoni novom smanjena je na 138,00 kuna po m3 građevine, u 2. zoni na 110,40 kuna, u 3. zoni na 69,00 kuna i 4. zoni 41,40 kuna.

Također, novom odlukom utvrđene su i dodatne pogodnosti prilikom plaćanja doprinosa.