• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

RasvjetaPovjerenstvo za provedbu javnog natječaja je 7. listopada 2010. godine uputilo Općinskom vijeću Općine Milna zaključak o prijedlogu za izbor ponude Uslužnog obrta BALTAZAR iz Milne kojemu bi se povjerilo obavljanje komunalnih poslova upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Milna na naredni period od četiri godine.

U tijeku natječaja pristigle su tri ponude.