• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na zahtjev Općinskog načelnika Frane Lozića započela je sa radom 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Milna.

Podsjetimo da je Općinski načelnik 2. rujna 2010. godine na osnovu Poslovnika o radu Općinskog vijeća podnio predsjedniku Općinskog vijeća Nikši Hržiću zahtjev za sazivanje sjednice sa predloženim točkama dnevnog reda.

 

Sjednica je sazvana za 22. rujna 2010. godine te je usvojen slijedeći dnevni red:

 1. Prezentacija projekta "Kanarija"
 2. Verifikacija zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća Općine Milna od 20. travnja (16. sjednica), 26. svibnja, 31. svibnja, 2. lipnja, 7. lipnja, 16. lipnja, 28. lipnja 2010.g. (nastavci 16. sjednice) te izvanrednih sjednica održanih dana 28. srpnja 2010.g., 2. rujna 2010.g. i 7. rujna 2010. godine
 3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Milna
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna
 5. Donošenje zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom
 6. Prijedlog nacrta Plana gospodarenja otpadom na području Općine Milna
 7. Donošenja odluka o izboru za članove Vijeća mjesnih odbora

a) Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
b) Odluka o imenovanju komisije za provođenje izbora
c) Odluka o imenovanju komisije za popis birača
d) Odluka o načinu izrade glasačkih listića
e) Odluka o imenovanju biračkih mjesta i biračkih odbora

 1. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2009. godinu
 2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Milna za 2009. godinu
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine
 4. Pitanja i prijedlozi vijećnika

Također, vijećnici Općinskog vijeća prihvatili su i zahtjev Općinskog načelnika Frane Lozića za dopunu dnevnog reda sa točkama:

- Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Milna i
- Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Milna.

Prije izglasavanja dnevnog reda prihvaćen je i prijedlog predsjednika Općinskog vijeća da se u dnevni red uvrsti i točka: Imenovanje ulica i trgova za naselja Ložišće, te prijedlog Općinskog načelnika o donošenju odluka o imenovanju imena ulica i trgova za područje naselja Bobovišće, Bobovišće na moru, Podhume i izdvojenih građevinskih područja Makarac i Osibova-Lučice.

U okviru prve točke dnevnog reda bili su prisutni gdin Ivo Šimunović - vlasnik tvrtke A.M.V. international d.o.o., arhitekt Nikola Popić i gdin. Ivica Radić koji su prisutnim vijećnicima prezentirali projekt izgradnje marine na području nekadašnje tvornice «Sardina» u Milni.

Nakon izlaganja projekta pod nazivom «Kanarija» vijećnici su jednoglasno prihvatili prezentirani projekt i dali potpunu podršku gdinu Šimunoviću u realizaciji nove marine u okviru koje bi bili izgrađeni novi servisni i uslužni sadržaju nautičarima, kao i određeni broj smještajnih kapaciteta.

U daljnjem tijeku sjednice donesene su odluke o imenovanju trgova i ulica na području Općine Milna za naselja Ložišće, Bobovišće i Podhume kao i dopuna odluke o imenovanju trgova i ulica za područje Milne.

O datumu nastavka 20. sjednice predsjednik Općinskog vijeća će vijećnike naknadno obavijestiti.