• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

SjednicaOpćinski načelnik Frane Lozić uputio je predsjedniku Općinskog vijeća Općine Milna gdinu Nikši Hržiću zahtijev za sazivanje sjednice Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: prijedlog odluke o komunalnom doprinosu Općine Milna, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna, financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Milna za 2009. godinu, donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, donošenje odluka o izboru za članove vijeća mjesnih odbora.

Donošenje odluka o izboru za članove vijeća mjesnih odbora odnosi se na odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora; odluku o imenovanju komisije za provođenje izbora članova Vijeća mjesnih odbora; odluku o imenovanju komisije za popis birača; odluku o načinu izrade glasačkih listića i odluku o imenovanju biračkih mjesta i biračkih odbora.

U nastavku možete preuzeti sljedeće dokumente: