• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

I u 2010. godini Općina Milna nastavila je realizaciju projekta izgradnje i obnove poljskih i protupožarnih putova.

Sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Milna za 2010. godinu obnovljen je dio poljskih putova na području Ložišća te je proširen i uređen protupožarni put Zabrižak.

Na zamolbu PZ Milna izvršeno je betoniranje dijela poljskog i protupožarnog puta na Bijaci. Ukupno je uređeno oko 3000 m2 putova.

Građevinske radove izvodila je tvrtke Berica d.o.o. iz Nerežišća.