• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Cestovna obilaznica naselja Milne konačno je dobila lokacijsku dozvolu.

Upravni odjel za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije – Ispostava Supetar 12. srpnja 2010. godine donio je Lokacijsku dozvolu za izgradnju cestovne obilaznice naselja Milne sa raskrižjem na cesti D-114.

Opće je poznato od kolike je važnosti da se izgradnja ove prometnice završi što prije pa da milnarska riva u punom smislu konačno postane šetnica sa ograničenim prometovanjem motornih vozila.

Na izdanu Lokacijsku dozvolu samo jedna osoba je uložila žalbu stoga će predmetna Lokacijska dozvola postati pravomoćna nakon što se riješi žalba.

Lokacijsku dozvolu možete pogledati u nastavku:

Lokacijska dozvola