• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Općina Milna počinje prikupljati interes za gradnju stanova iz programa društveno-poticajne stanogradnje "POS".

Svi zainteresirani mogu se prijaviti osobno, poštom (Sridnja kala 1, 21405 Milna) ili e-mailom (na adresu tajnišOva e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.) te dostaviti podatke:

  • o veličini obitelji (od samca pa na dalje),
  • datumu i mjestu rođenja svakog člana obitelji,
  • stručna sprema, zanimanje, zvanje,
  • radni status,
  • prosjek plaće.

Poziv je namijenjen svima bez nekretnina u svome vlasništvu.
Sadašnje prebivalište nije bitno (ne moraju biti prijavljeni u Općini Milna!).

Tek nakon utvrđivanja značaja interesa, ukoliko ga bude te temeljem iskazanog interesa, donijet će se odluka hoće li se i kada krenuti u realizaciju projekta.