• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Postavljanje zastavicaUkrašavanje milnarske rive, pred nastupajuće blagdane, pomogla su djeca Dječjeg vrtića Milna. Zajedno sa svojim tetama, postavljala su, na kandelabre, zastavice, koje su sama oslikala.

U akciji ukrašavanja, dobrovoljno je sudjelovao Pero Bonačić-Dorić iz obrta "Baltazar", a u pripremi zastavica, njih ukupno 116, Zorislav Bonačić-Sargo, savjetnik općinske načelnice.

 

 

Foto: Hrvoje Gabric