• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) Općinska načelnica Općine Milna objavljuje Javni uvid o nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Milna za razdoblje 2016.-2022. godine.

Javna rasprava će se održati u periodu od 18.12.2015. do 18.01.2016. godine organiziranjem javnog uvida.

Javni uvid bit će svakog radnog dana u prostorijama Općine Milna u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.