Odlukom načelnice Općine Milne KLASA.: 022-07/15-01/08, URBROJ: 2104/03-01-01/1-15-11, od 10. kolovoza imenovano je Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna. Povjerenstvo je održalo sastanak 24. kolovoza 2015. godine, u svezi raspisanog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna i utvrdilo da svih pet kandidata koji su podnijeli zamolbe ispunjavaju formalne uvjete za pristupanje pethodnoj provjeri.

Povjerenstvo je uputilo Poziv svim kandidatima i zakazalo provjeru znanja putem pisanja testa i intervjua, za 31. kolovoza 2015. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Milna.

Provjeri su dana 31. kolovoza 2015. u 12,00 sati pristupili: Toni Domazet, Gorana Kustura, Ivan Šarić i Anita Vulović.

Nakon izvršenog bodovanja Povjerenstvo je sačinilo rang listu.

Sukladno utvrđenoj rang listi kandidata za IMENOVANJE PROČELNIKA Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna, na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od tri mjeseca, Povjerenstvo predlaže načelnici Općine Milna da imenuje za pročelnika JUO kandidata sa najvećim brojem bodova, i to Tonija Domazeta.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Povjerenstvo rang lista.pdf)Rang lista