Na temelju čl.20.stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Natječajno povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna (dalje u tekstu: Povjerenstvo), dana 24. kolovoza 2015. godine objavljuje poziv za obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Pisano testiranje kandidata za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna obavit će se u ponedjeljak 31. kolovoza 2015. godine u prostorijama Općine Milna u 12,00 sati, a potom će se obaviti intervju.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Poziv kandidatima.pdf)Poziv kandidatima