Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN), načelnica Općine Milna donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna.

Za članove Povjerenstva provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna imenuju se:

1. Munevera Ursić, predsjednica
2. Tonći Sanader, član
3. Marija Dijaković, članica