Na temelju članaka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN), Općina Milna objavljuje Poništenje natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna na neodređeno vrijeme, objavljenog u oglasniku Narodnih novina broj 69. od 19. lipnja 2015. godine.