Općina Milna završila je realizaciju svih planiranih projekta za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine.

Posebna pažnja posvetila se izgradnji i uređenju prilaznih prometnica sa milnarske zaobilaznice prema djelovima naselja Milne koji do sada nisu imali gotovo nikakvu cestovnu infrastrukturu.

 

- prilazna cesta naselja Rudunica
- prilazna cesta naselja Zabrižak
- prilazna cesta naselju Dosicina.

Po završetku izgradnje kanalizacijskog sustava u Milni, Općina je pristupila uređenju obalne šetnice, a u sklopu programa završeno je i asfaltiranje obalne šetnice i prometnice prema centralnoj mjesnoj plaži Bijaka.

Prema planu za 2010. godinu obnovljene su i betonske podloge na mnogim ulicama i prometnicama:

- Bobovišća na moru
- Rekonstrukcija skalina na Dosicinama u Milni.

Općina Milna je iz vlastitih proračunskih sredstava za ove investicije utrošila gotovo 500.000,00 kuna, a radove asfaltiranja obalne šetnice plaže Bijaka financirala je županijska uprava za ceste iz Splita u iznosu od 250.000,00 kuna.

Radove su izvodili tvrtke: BERICA d.o.o Nerežišća, Županijske ceste d.d. Split te Dominik comerc d.o.o.