Temeljem Članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Članka 17. Statuta Društva "Meštralun" d.o.o. za komunalne poslove ("Službeni glasnik Općine Milna" broj 5/13) načelnica Općine Milna donosi odluku o razrješenju i imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva "Meštralun" d.o.o.

U Skupštinu Komunalnog društva "Meštralun" d.o.o. imenuju se sljedeći članovi:
Anamaria Rošin
Stipe Martinić
Siniša Poklepović
Ivica Jerković
Antonio Restović

Članovi Skupštine imenuju se na razdoblje od pet godina te se razrješuju članovi Skupštine Komunalnog društva "Meštralun" d.o.o., kako slijedi:
Pavao Bonačić Proti
Nikola Bonačić Lošić
Ivica Rakela