Općinska načelnica, dana 5. lipnja 2015. godine donosi rješenje o imenovanju savjetnice općinske načelnice u postupku izrade i donošenja prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna.

Ovim Rješenjem imenuje se Ivana Bakotić, iz Splita, za savjetnicu načelnici Općine Milna u postupku izrade i donošenja prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna.

Savjetnica obavlja sljedeće poslove za Načelnicu:

  • nadzire usklađenost postupka izrade i donošenja ID PPUOM sa zakonskom regulativom i pravilima struke,
  • vrši konzultacije u svezi izrade prijedloga ID PPUOM s ugovornim izrađivačem, zainteresiranim strankama i nadležnim tijelima,
  • sudjeluje u radu Odbora za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Milna o ID PPUOM.

Savjetnica se imenuje za razdoblje do okončanja postupka izrade i donošenja odluke Općinskog vijeća o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna.