Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici,održanoj dana 25. svibnja 2015. godine donijelo je zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvookupa kulturnog dobra, čestice zgrade 86., 87., k.o. Milna, čestice zemljišta 2188/1, 2193,2195,2196/1 i 2196/2 k.o. Milna.

Povodom ponude u iznosu od 108.000,00 Eura u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, upućene od strane ponuditelja Mladena Balića iz Splita, zaprimljene u Općini dana 06. lipnja 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Milna očituje se da Općina Milna nije zainteresirana za pravo prvootkupa ponuđenog kulturnog dobra, čestice zgrade 86, 87, k.o. Milna, čestice zemljišta 2188/1, 2193, 2195, 2196/1 i 2196/2 k.o. Milna.

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojemu je navedena kupoprodajna cijena predmetnih nekretnina ponuditelj se obvezuje kopiju ugovora dostaviti Općini Milna.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Zakljucak o pravu prvookupa.pdf)Zaključak