Općinsko vijeće Općine Milna na 4. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine donijelo je rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika u Općini Milna.

Predlaže se pok. dr. Nadu Džopalić-Cvjetanović, dr. med. iz Milne, razrješiti od dužnosti mrtvozornika za Općinu Milna, kojega je obnašala na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Milna. Predlaže se da se Mladen Bonačić Sargo, dr. med., iz Supetra, Radnička 14., imenuje za mrtvozornika za područje Općine Milna.