Radno vrijeme jedinstvenog upravnog odjela za rad sa strankama raspoređuje se tako da:

Od ponedjeljka do petka, rad sa strankama započinje u 8.30 sati,a završava u 12.00 sati.
Radno vrijeme pisarnice (prijem akata i drugo) je svaki dan od 7.30 sati do 15.30 sati (osim vremena određenog za odmor u tijeku rada).

Van vremena za rad sa strankama, stranke se primaju po prethodnom dogovoru ili usmenom odnosno pisanom pozivu službenika. Iznimno, u slučaju hitnoće, stranke se mogu javiti u pisarnicu, te će ukoliko je moguće biti primljene i van vremena za rad sa strankama. Telefonski pozivi stranaka primaju se tijekom vremena za rad Jedinstvenog upravnog odjela putem telefonske centrale, ukoliko je traženi službenik prisutan u uredu.