Općinska načelnica, dana 11. svibnja 2015. godine, donosi odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Milna". U upravno vijeće Dječjeg vrtića, imenuju se sljedeći članovi: Tijana Ergo, Ana Marinković, Maksi Harašić te Vickoslav Bonačić Vičić.